SCIENTIFIC ADVISORY COMMITTEE

GS Trần Thanh Vân.jpg

Prof. Jean Tran Thanh Van

President of RENCONTRES du VIETNAM

Prof Lê Trần Bình.jpg

Prof. Le Tran Binh

President of Vietnam Biology Association

Prof Nguyễn Hoàng Lộc.jpg

Prof. Nguyen Hoang Loc

Hue University of Science

GS Lê Kim Ngọc.jpg

Prof. Le Kim Ngoc

RENCONTRES du VIETNAM

Prof Phan Tuấn Nghĩa.jpg

Prof. Phan Tuan Nghia

Ha Noi University of Science

Prof Etienne Saur.jpg

Prof. Etienne Saur

University of Science and Technology of Ha Noi

Assoc Prof Hồ Huỳnh Thùy Dương.jpg

Assoc. Prof. Ho Huynh Thuy Duong

HCM University of Science

Prof Dương Tấn Nhựt.png

Prof. Duong Tan Nhut

Tay Nguyen Institute for Scientific Research

Assoc Prof Ngô Thị Hoa.png

Assoc. Prof. Ngo Thi Hoa

Oxford University Clinical Research Unit - HCM

Assoc Prof Hoang Thi Kim Hong.jpg

Assoc. Prof. Hoang Thi Kim Hong

Hue University of Science

Assoc Prof Đồng Văn Quyền.png

Assoc. Prof. Dong Van Quyen

Institute of Biotechnology - VAST

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

 LIFE SCIENCE LINKS

Copyright 2019